در این قسمت میتوانید شعاری درباره شرکت دشت بهساز قرار دهید و یا متن دیگری

در این قسمت می توانید اطلاعات کلی درباره دیریت دشت بهساز و سوابق ایشان را قرار دهید و همچنین اطلاعات تکمیلی را نیز در صفحه ای که برای مدیریت تشکیل شده است قرار دهید و همچنیم امکانات بیشتر
 

مختصری از دشت بهساز

در این قسمت می توانید اطلاعات کلی درباره دیریت دشت بهساز و سوابق ایشان را قرار دهید و همچنین اطلاعات تکمیلی را نیز در صفحه ای که برای مدیریت تشکیل شده است قرار دهید و همچنیم امکانات بیشتر

آخرین پروژه ها

در این قسمت آخرین پروژ های انجام شده توسط شرکت ساختمانی دشت بهساز را بر ارساس دسته بندی های مختلف مشاهده می کنید که سایر پروژه ها را نیز در این قسمت قابل مشاهده می باشند.

تقدیرنامه ها

مشتریان - همکاران ما

تعدادی از مشتریان و همکاران تجاری شرکت دشت بهساز را در این قسمت مشاهده میکنید.

برخی از همکاران و مشتریان ما، که با همکاری کرده اند و از کار ما رضایت داشته اند ..
آیا می خواهید شما مشتری و یا همکار بعدی ما باشید؟

درباره دشت بهساز

توضیحاتی مختصر درباره شرکت دشت بهساز  مثل تاریخ تاسیس اعضای مدیره و .... را در اینجا وارد نمایید و توضیحات تکمیلی بیشتر را در قسمت ادامه مطلب و منوی مروطه می توانید قرار دهید

تصاویر پروژه ها

اطلاعات تماس و آدرس

آدرس: ایران - مشهد - بلوار سجاد خیابان بهار - بهارستان 17 - پلاک 101

تلفن:  15638 76 513 (+98)

فکس:  72061 76 513 (+98)

ایمیل: info@dashtebehsaz.com

ساعت کاری: 8 صبح تا 8 بعد از ظهر